NDIR Gas Bench

Introductie
Op basis van de infrarood-absorptie van Beer-Lambert absorptie wet, Gas Board 2000 NDIR bench maakt gebruik van de innovatieve NDIR technologie, zoals digitaal gepulste infraroodbron, zeer gevoelige infrarood sensor, kan het worden gebruikt voor detectie voor verschillende concentraties en verschillende gassen (CO2, CO, CH4 etc)

*Voor meer informatie bekijk de brochure
Ankersmid Process          info@ankersmid-sampling.be,  (31)-0548-59 59 69